Real có 8 điểm, vươn lên thứ 4 BXH La Liga và xếp ngay sau Sociedad