Việc phải di chuyển một quãng đường dài đã bào mòn khá nhiều thể lực của tiền đạo đang chơi cho Barcelona.

#TH